آرشیو بلاگ سایت

برقو ماشینی

برقو ماشینی

در برقو کاری سطح داخلی سوراخ به دقت اندازه می شود و پرداخت سطحی آن ها به صورت چشمگیری افزایش می یابد.

اطلاعات بیشتر
برقو پوسته ای

برقو پوسته ای

برقو هایی هستند قابل تعویض بوده و بر روی یک محور ابزار گیر می توان برقو های پوسته ای با قطر های مختلف نصب کرد.و اندازه های مختلفی را برقو کاری کرد.

اطلاعات بیشتر
برقو های انبساطی

برقو های انبساطی

این برقو ها به صورت شیار مستقیم یا مخروطی می باشند و دنباله آن ها ممکن است به صورت شیار مستقیم یا استوانه ای باشد.

اطلاعات بیشتر