برقو ماشینی

برقو ماشینی

  • یکشنبه 10 تیر 1397
  • 1001 نفر

در برقو کاری سطح داخلی سوراخ به دقت اندازه می شود و پرداخت سطحی آن ها به صورت چشمگیری افزایش می یابد.

در برقو کاری سطح داخلی سوراخ به دقت اندازه می شود و پرداخت سطحی آن ها به صورت چشمگیری افزایش می یابد.
برقو های ماشینی در فرم ها و اندازه های متنوعی ساخته می شوند، جنس برقو ها معمولا از فولاد های تندبر انتخاب می شود.
البته در بعضی موارد لبه های برشی از جنس PCD  و یا CBN  ساخته می شود.
برقو های ماشینی با لبه برشی بلند برقوهایی هستند که شبیه برقوهای دستی می باشند و در هر دو مدل با دنباله مخروطی یا مورس و دنباله استوانه ای تولید می شوند.
برقو های ماشینی با لبه برشی کوتاه نوع دیگری از برقوهای ماشینی می باشند که در دو نوع دنباله مخروطی و استوانه ای ساخته می شوند این برقو ها شبیه به نوع قبل می باشند با این تفاوت که شیارهای بین لبه برشی عمیق تر و نظر طولی کوتاه تر هستند.
 

برقو ماشینی

برقو ماشینی

در برقو کاری سطح داخلی سوراخ به دقت اندازه می شود و پرداخت سطحی آن ها به صورت چشمگیری افزایش می یابد.
برقو پوسته ای

برقو پوسته ای

برقو هایی هستند قابل تعویض بوده و بر روی یک محور ابزار گیر می توان برقو های پوسته ای با قطر های مختلف نصب کرد.و اندازه های مختلفی را برقو کاری کرد.
برقو های انبساطی

برقو های انبساطی

این برقو ها به صورت شیار مستقیم یا مخروطی می باشند و دنباله آن ها ممکن است به صورت شیار مستقیم یا استوانه ای باشد.