فرزهای فرم دار و مرکب

فرزهای فرم دار و مرکب

  • یکشنبه 10 تیر 1397
  • 969 نفر

تیغه فرزهای فرم دار برای ایجاد فرم های دقیق بر روی قطعات به کار می روند.با استفاده از تیغه فرزهای فرم استاندارد می توان شکل های متنوعی را ماشین کاری نمود.

تیغه فرزهای فرم دار برای ایجاد فرم های دقیق بر روی قطعات به کار می روند.با استفاده از تیغه فرزهای فرم استاندارد می توان شکل های متنوعی را ماشین کاری نمود.از میان تیغه فرزهای فرم مختلف می توان به تیغه فرز گرد تراش محدب، تیغه فرز گرد تراش گوشه و تیغه فرز چرخ دنده تراش اشاره کرد.
تیغه فرزهایی نیز هستند که نمی توان اسم آن ها را تیغه فرزهای فرم نامید؛ مانند تیغه فرزهای چتری (T – شکل ) که به صورت خاص برای براده برداری سطوح طاقچهء شیارهای T  - شکل پس از فرزکاری با تیغه فرز انگشتی، مورد استفاده قرار می گیرد.
 تیغه فرزهای چتری زاویه دار ( دم چلچله ) : برای براده برداری سطوه طاقچه زاویه دار مورد استفاده قرار می گیرد.شبیه آنچه که توسط تیغه فرز چتری T  - شکل انجام میگیرد.

فرز انگشتی

فرز انگشتی

تیغه فرزی استوانه است که تعدادی لبه برشی در پیرامون آن ایجاد شده است. تنوع در این نوع ابزار بسیار بالا می باشد علت آن هم این است که نمی توان یک ابزار فرز کاری را همانند یک ابزار تراشکاری به فرم های مختلف در آورد.
فرزهای سر گرد یا Ball Nose

فرزهای سر گرد یا Ball Nose

از این نوع تیغه فرز ها برای فرزکاری کپی (کپی تراشی در فرزکاری) و .... استفاده می شود.
فرزهای اینسرت خور یا جدا شونده

فرزهای اینسرت خور یا جدا شونده

از تیغه فرز های اینسرت خور بیشتر در عملیات پیشانی تراشی استفاده می شود. لبه های برشی این ابزار ها هر دو عمل خشن و پرداخت را با هم انجام می دهند.
فرزهای فرم دار و مرکب

فرزهای فرم دار و مرکب

تیغه فرزهای فرم دار برای ایجاد فرم های دقیق بر روی قطعات به کار می روند.با استفاده از تیغه فرزهای فرم استاندارد می توان شکل های متنوعی را ماشین کاری نمود.