فرزهای سر گرد یا Ball Nose

فرزهای سر گرد یا Ball Nose

  • یکشنبه 10 تیر 1397
  • 903 نفر

از این نوع تیغه فرز ها برای فرزکاری کپی (کپی تراشی در فرزکاری) و .... استفاده می شود.

از این نوع تیغه فرز ها برای فرزکاری کپی (کپی تراشی در فرزکاری) فرم تراشی با ماشین های فرز کامپیوتری، فرزکاری فرم های قالب ها، گرد کردن گوشه ها  دیگر کارهایی که به نحوی به فرم های گرد احتیاج داشته باشند به کار می روند.

فرز انگشتی

فرز انگشتی

تیغه فرزی استوانه است که تعدادی لبه برشی در پیرامون آن ایجاد شده است. تنوع در این نوع ابزار بسیار بالا می باشد علت آن هم این است که نمی توان یک ابزار فرز کاری را همانند یک ابزار تراشکاری به فرم های مختلف در آورد.
فرزهای سر گرد یا Ball Nose

فرزهای سر گرد یا Ball Nose

از این نوع تیغه فرز ها برای فرزکاری کپی (کپی تراشی در فرزکاری) و .... استفاده می شود.
فرزهای اینسرت خور یا جدا شونده

فرزهای اینسرت خور یا جدا شونده

از تیغه فرز های اینسرت خور بیشتر در عملیات پیشانی تراشی استفاده می شود. لبه های برشی این ابزار ها هر دو عمل خشن و پرداخت را با هم انجام می دهند.
فرزهای فرم دار و مرکب

فرزهای فرم دار و مرکب

تیغه فرزهای فرم دار برای ایجاد فرم های دقیق بر روی قطعات به کار می روند.با استفاده از تیغه فرزهای فرم استاندارد می توان شکل های متنوعی را ماشین کاری نمود.