یک دستگاه مته تیز کنی چگونه کار می کند؟

  • یکشنبه 9 دی 1397
  • 3464 نفر

راهنمای کامل تیز کردن مته

تیز کردن مته 

مته ها در اثر استفاده به تدریج کند شده و خاصیت براده برداری خود را از دست می دهند لذا مجدد باید آن ها را تیز کرد.ادامه استفاده از مته کند شده ممکن است به شکستن یا نرم شدن نوک مته بیانجامد.همچنین تیز کزدن مته به روش نادرست نیز همین نتایج را به دنبال خواهد داشت.اگر مته ای به شدت سوخته باشد. لازم است تمام ناحیه سوخته شده را سنگ زده و بردارید.نکته قابل توجه در مورد خنک کردن مته هنگام تیز کزدن این است که نباید مته ها را در حین تیز کزدن بلافاصله در آب خنک کرد در هنگامی که مته دارای دمای بالایی باشد اجازه دهید در هوا خنک  شود سپس به ادامه کار بپردازید زیرا شوک ناشی از سرد کردن سریع مته ممکن است در مته ایجاد ترک کند.

سه نکته مهم هنگام تیز کردن مته

زاویه آزاد پشت لبه برشی 

برای جدا کردن موثر براده توسط لبه برشی، سطح پشت لبه برشی باید کمی زاویه آزاد داشته باشد بدون وجود این زاویه آزاد براده برداری توسط لبه برشی امکان پذیر نمی باشد.از طرف دیگر اگه مقدار این زاویه زیاد باشد لبه برشی ضعیف خواهد شد، زاویه آزاد کمتر نیز باعث خواهد شد قسمتی از پشت مته به سطح قطعه کار مالیده شود و پیشروی مته داخل سوراخ به کندی انجام شود.

این مهم در دستگاه های ابزار تیز کنی کایندل توسط اهرم تنظیم زاویه آزاد صورت میگیرد و مقدار آن به صورت مدرج بر روی دستگاه های BSG 20  و BSG 60  مشخص شده است، لذا اپراتور می تواند با در نظر گرفتن جنس قطعه کار مقدار این زاویه را تنظیم نماید.

زاویه تمایل و طول لبه برشی

نوع متریال قطعه کار تعیین کننده زاویه تمایل مناسب نوک مته است. زاویه هر دو لبه برشی نسبت به خط محور مته باید مساوی باشد ( برای اغلب موارد زاویه هر لبه برشی با محور طولی باید 59 درجه باشد.

اگر زاویه تمایل لبه های برشی با هم برابر نباشد تنها یک لبه برشی عملیات براده برداری را انجام میدهد و سوراخ حاصل را گشادتر می کند.

اگر زاویه تمایل لبه های برشی و موقعیت جان مته هردو با خطا تیز شده باشند ممکن است مته خیلی زود دچار شکست شود.

در دستگاه های مته تیز کنی شرکت کایندل اپراتور می تواند به راحتی زاویه دلخواه را بر روی سوپورت اصلی دستگاه تنظیم و پیچ آن را محکم نماید. سپس کافی است بعد از تیز کردن یک سمت مته فیکسچر که در داخل آن مته تیز شده است را در آورده سپس بدون دست زدن به تنظیمات اولیه دستگاه سمت دیگر مته را تیز کاری نمود به این صورت زاویه تمایل یا براده در هر دو سمت مته به صورت کاملا یکسان تیز خواهد شد.

دستگاه ابزار تیز کنی 5 محور

دستگاه ابزار تیز کنی 5 محور

دستگاه ابزار تیز کنی 5 محور

یک دستگاه مته تیز کنی چگونه کار می کند؟

راهنمای کامل تیز کردن مته
دستگاه ابزار تیز کنی,دستگاه BSG 20

دستگاه ابزار تیز کنی مدل BSG 20

فروش دستگاه ابزار تیز کنی مدل BSG 20
دستگاه ابزار تیز کنی,bsm 20

دستگاه ابزار تیز کنی مدل BSM 20

فروش دستگاه ابزار تیز کنی مدل BSM 20