مته های کاربایدی

مته های کاربایدی

  • دوشنبه 4 تیر 1397
  • 761 نفر

امروزه این نوع مته جایگاه به مراتب بیشتری در صنعت را دارا هستند چرا که با توجه به سخت بودن جنس این نوع مته و همچنین با پوشش دهی مناسب سطح آن میتوان میزان مقاومت به حرارت آنها را افزایش داد.

امروزه این نوع مته جایگاه به مراتب بیشتری در صنعت را دارا هستند چرا که با توجه به سخت بودن جنس این نوع مته و همچنین با پوشش دهی مناسب سطح آن میتوان میزان مقاومت به حرارت آنها را افزایش داده و از هنگام براده برداری از سرعت های برشی بیشتری استفاده کرد.
همچنین در این نوع مته ها سوراخ هایی سرتاسری جهت هدایت سیال برشی به منظور خنک کاری موضع ماشین کاری ایجاد می کنند که در نتیجه علاوه بر خنک کاری موضع ماشینکاری باعث تسریع خروج براده و بالابردن کیفیت سوراخ ایجاد شده می شوند. 
این نوع مته ها نیز در دو نوع شیار ثابت و شیار مستقیم تولید می شوند.
 

مته های HSS

مته های HSS

این نوع مته از جنس High speed steel فولاد تند بر می باشند که در مقایسه با مته های کربنی قابلیت اعمال از سرعت های برشی بالاتر را دارا می باشند.
مته های کاربایدی

مته های کاربایدی

امروزه این نوع مته جایگاه به مراتب بیشتری در صنعت را دارا هستند چرا که با توجه به سخت بودن جنس این نوع مته و همچنین با پوشش دهی مناسب سطح آن میتوان میزان مقاومت به حرارت آنها را افزایش داد.
مته های مخصوص

مته های مخصوص

مته های مخصوص یا پله دار مته هایی هستند که با استفاده از آنها میتوان به طور همزمان سوراخ های پله دار ایجاد کرد و مراحل عملیات ماشینکاری را کاهش داد.
مته های با لبه برشی قابل تعویض ( اینسرت خور )

مته های با لبه برشی قابل تعویض (اینسرت خور)

این نوع مته ها قابلیت براده برداری با سرعت های برشی خیلی بالاتری در مقایسه با دیگر مته ها را دارا هستند. چرا که لبه های برشی این نوع مته ها تکه های برشی کاربایدی هستندکه امروزه به وفور و قیمت ارزان در دسترس می باشند.