اره چوب بر

اره چوب بر

  • دوشنبه 26 شهریور 1397
  • 3213 نفر

تیغ اره های چوب بر برند BELZER آلمان با کیفیت برش بالا موجود در اندازه های استاندارد 1.5 الی 6 سانتیمتر به صورت کویل های 50 متری

 

 

اره چوب بر

اره چوب بر

تیغ اره های چوب بر برند BELZER آلمان با کیفیت برش بالا موجود در اندازه های استاندارد 1.5 الی 6 سانتیمتر به صورت کویل های 50 متری