اینسرت های CBN

اینسرت های CBN

  • یکشنبه 10 تیر 1397
  • 1612 نفر

این اینسرت ها دارای سختی بسیار بالا و دارای کمترین مقاومت به شکست هستند از فواید آنها همچنین میتوان به استحکام بالا و همچنین مقاومت زیاد در مقابل شوک های حرارتی اشاره کرد.

این اینسرت ها دارای سختی بسیار بالا و دارای کمترین مقاومت به شکست هستند از فواید آنها همچنین میتوان به استحکام بالا و همچنین مقاومت زیاد در مقابل شوک های حرارتی اشاره کرد.
اینسرت های CBN  به صورت بخشی از لبه برشی در آمده و بر روی هندسه مورد نظر لبه برشی جوش داده میشود. 
دامنه کاری آنها در ماشینکاری قطعات از سختی 38HRC  تا 70 HRC  است.
همچنین این نوع از اینسرت ها دارای هزینه بالایی بوده و لذا در عملیات موارد ماشینکاری خاص از آنها استفاده می شود.
 

اینسرت های CBN

اینسرت های CBN

این اینسرت ها دارای سختی بسیار بالا و دارای کمترین مقاومت به شکست هستند از فواید آنها همچنین میتوان به استحکام بالا و همچنین مقاومت زیاد در مقابل شوک های حرارتی اشاره کرد.
اینسرت های PCD

اینسرت های PCD

این اینسرت ها نیز دارای مقاومت به سایش بالایی بوده و دارای قابلیت تراشکاری در سرعت های بالا می باشند.