قلاویز های اینچی

قلاویز های اینچی

  • یکشنبه 10 تیر 1397
  • 1256 نفر

این رزوه ها در سال طی سالهای جنگ جهانی دوم زمانی که مشکلات زیادی در استفاده از پیچ های مختلف در کشور های متحد وجود داشت، پدید آمد چرا که پیچ ها دارای فرم مختلفی بودند.

این رزوه ها در سال طی سالهای جنگ جهانی دوم زمانی که مشکلات زیادی در استفاده از پیچ های مختلف در کشور های متحد وجود داشت، پدید آمد چرا که پیچ ها دارای فرم مختلفی بودند، در نتیجه در سال های بعد کشورهای عضو پیمان ناتو استاندارد مشترکی را تدوین کردند، این قلاویز ها شباهت زیادی به قلاویز های آمریکایی دارند فقط شکل رزوه ها کمی متفاوت است.
این قلاویز های در انواع : UN – UNC – UNF   تولید و روانه بازار می شوند.
 

قلاویز ماشینی

قلاویز ماشینی

قلاویز های ماشینی در هر ابعاد و اندازه ای بر خلاف قلاویز های دستی به صورت تکی ساخته می شوند
قلاویز متریک

قلاویز متریک

به قلاویز هایی گفته می شود که استاندارد سازی آنها توسط سیستم استاندارد گذاری ISO انجام شده است.
قلاویز های اینچی

قلاویز های اینچی

این رزوه ها در سال طی سالهای جنگ جهانی دوم زمانی که مشکلات زیادی در استفاده از پیچ های مختلف در کشور های متحد وجود داشت، پدید آمد چرا که پیچ ها دارای فرم مختلفی بودند.