برقو های انبساطی

برقو های انبساطی

  • یکشنبه 10 تیر 1397
  • 705 نفر

این برقو ها به صورت شیار مستقیم یا مخروطی می باشند و دنباله آن ها ممکن است به صورت شیار مستقیم یا استوانه ای باشد.

این برقو ها به صورت شیار مستقیم یا مخروطی می باشند  و دنباله آن ها ممکن است به صورت شیار مستقیم یا استوانه ای باشد.
شیارهای عمیقی در این برقو ها ایجاد شده است تا به هنگام سفت کردن پیچ انتهایی کمی انبساط یابند.
از معایب این ابزار ها میتوان به عدم وجود صلبیت و دقت پرداخت کافی نسبت به دیگر برقو ها اشاره کرد، برای از بین بردن این عیب نوع دیگری از برقو های انبساطی وجود دارند که بدنه آنها صلب و تیغه برشی کاربایدی دارند
 

برقو ماشینی

برقو ماشینی

در برقو کاری سطح داخلی سوراخ به دقت اندازه می شود و پرداخت سطحی آن ها به صورت چشمگیری افزایش می یابد.
برقو پوسته ای

برقو پوسته ای

برقو هایی هستند قابل تعویض بوده و بر روی یک محور ابزار گیر می توان برقو های پوسته ای با قطر های مختلف نصب کرد.و اندازه های مختلفی را برقو کاری کرد.
برقو های انبساطی

برقو های انبساطی

این برقو ها به صورت شیار مستقیم یا مخروطی می باشند و دنباله آن ها ممکن است به صورت شیار مستقیم یا استوانه ای باشد.